ropttk
Informacje o imprezach turystycznych

XXIX Rajd "Powitanie szkoły"

Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie w załączeniu przesyła regulamin XXIX Rajdu "Powitania szkoły" pierwszego w nowym roku szkolnym (2023/24) nizinnego rajdu turystycznego.
Bardzo prosimy o popularyzację naszych działań w środowisku oraz zachęcamy do aktywnego udziału.


Zapraszam
Lech TOTA - prezes Oddziału
 
 

Całoroczny Rajd im. Z. Łęskiego

W załączeniu Terminarz i Regulamin Całorocznego Rajdu im. Z. Łęskiego

Proszę o popularyzację i zachęcam do uczestnictwa.

{pzdrawiam

Lech TOTA - prezes
 
 

„Alkohol i narkotyki nie dla turystyki” - 2023

Miło mi poinformować, że w 2023 roku zgłoszone przez Oddział zadanie „Alkohol i narkotyki nie dla turystyki” realizowane w ramach zadania budżetowego Urzędu Miasta Częstochowy PS/B/94: Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych otrzymało dotację w wysokości 30.000 zł. Wsparcie finansowe pozwoli nam na zorganizowanie 9 wycieczek (w tym 4 krajoznawczych i 5 górskiej turystyki aktywnej) dla łącznie 360 uczniów i opiekunów należących do SKKT PTTK. Uczestnictwo adresatów zadania w wyjazdach (po 40 osób ma każdej wycieczce) jest nieodpłatne. Każdy uczestnik musi być: członkiem PTTK (z opłaconymi składkami za 2023) oraz mieszkać w Częstochowie. Jest to warunek określony Umową. Zgłaszając udział należy przekazać indywidualne oświadczenie uczestnictwa. Pierwsza wycieczka już 2 kwietnia. Hasłem wiodącym tego wyjazdu będzie „Niedziela Palmowa w Lipnicy Murowanej”, udział w 64. Konkursie Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego, Jarmarku Wielkanocnym, indywidualne zwiedzanie miejscowych zabytków oraz w drodze powrotnej Zamku w Nowym Wiśniczu (dziedziniec).

W załączeniu przesyłam Regulamin i Terminarz programu ALKOHOL I NARKOTYKI NIE DLA TURYSTYKI.

Przypominam, że 31 marca mija termin ważności składek członkowskich 2022 r. traci więc ważność ubezpieczenie NNW członków PTTK.

Licząc na podjęcie aktywnej działalności turystycznej pozostaję
z turystycznym pozdrowieniem

Lech TOTA prezes Oddziału
 
 
wszelkie prawa zastrzeżone © Marek